Menu Zamknij

WYWIAD GOSPODARCZY

BIURO DETEKTYWISTYCZNE M&K MICHAŁ KAMIŃSKI

Wywiad gospodarczy, to synonim bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to legalne przedsięwzięcie prowadzące do zdobycia informacji o partnerze biznesowym.

Licencjonowani prywatni detektywi poszukują informacji, przetwarzają ją oraz udostępniają w raporcie zleceniodawcy. Potrzebne informacje wyszukiwane są w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Monitorze Sądowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym, a także na podstawie wywiadów z najbliższymi osobami albo współpracowników.

biuro detektywistyczne - prywatny detektyw Kraków

Po zebraniu wszystkich informacji detektywi sporządzają raport końcowy, który omawiają ze zleceniodawcą. Na tej podstawie zleceniodawca może przewidzieć zachowanie partnera biznesowego, zaplanować krótko i długoterminowe działania.  Dzięki zebranym dokładnym informacjom przez Biuro Detektywistyczne M&K MICHAŁ KAMIŃSKI można wykryć oraz wyeliminować niepotrzebne działania.

Biuro Detektywistyczne M&K MICHAŁ KAMIŃSKI oferuje Państwu różnego rodzaju wywiady:

– wywiad gospodarczy,

– wywiad personalny,

– wywiad windykacyjny,

– wykrywanie nieuczciwej konkurencji;

Nasze biuro detektywistyczne również oferuje przeprowadzenie wywiadu zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta.