Menu Zamknij

WYKRYWANIE MOBBINGU

BIURO DETEKTYWISTYCZNE M&K MICHAŁ KAMIŃSKI

Szybkość życia, wysokie tempo, często brak odpoczynku prowadzi do wielu problemów nie tylko zdrowotnych. Prowadzi w szczególności do znęcania się psychicznego, emocjonalnego na pracownikach, podwładnych lub współpracownikach. Zjawisko, to nazywane jest mobbingiem.

Mobbing występuje w głównej  mierze w  pracy. To w niej spędzamy najwięcej czasu, a przemęczony i znerwicowany człowiek reaguje różnie na najmniejsze niepowodzenie. Emocje, wtedy znajdują ujście w dokuczaniu innym. Jest też wiele osób, które stosują mobbing w celu „rekreacyjnym”.

Poszkodowany może być  sflustrowany, skołatany, bać się przyznać kolegom z pracy.  Mobbing objawia się nie tylko na dołowaniu i znęcaniu się psychicznym, ale również zlecaniu dodatkowych, cieżkich i często niepotrzebnych zadań.

biuro detektywistyczne - prywatny detektyw Kraków

Zjawisko mobbingu zostało również ujęte w Kodeksie pracy art. 94& 2 o następującym brzmieniu:

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatniści zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Osoba poszkodowana ma prawo do złożenia wniosku do sądu oraz otrzymanie od sprawcy zadość uczynienia. Zanim jednak złoży wniosek musi najpierw zebrać dowody.

Jak rozpoznać mobbing:

–  zachowanie wraz z różnymi działaniami sprawcy wymierzone są przeciwko ofierze,

– sprawca działa długookresowo,

– wszystkie działania sprawcy polegają na nękaniu i zastraszaniu ofiary,

– sprawca próbuje ośmieszyć ofiarę w najbliższym środowisku;

Bardzo często osoby, które zostały pokrzywdzone nie wiedzą, a nawet boją się udowodnić sprawcy mobbing. W takich sytuacjach najlepiej jest zlecić to naszemu biurze detektywistycznemu prowadzonemu przez prywatnego detektywa Michała Kamińskiego. Nasi detektywi, którzy specjalizują się w sprawach mobbingu pomogą i udowodnią, że zleceniodawca jest poszkodowanym.